Over kenniscentrum

 

Het Kenniscentrum Pleegzorg heeft als doel pleegzorg te optimaliseren. Dit gebeurt door de kwaliteit en effectiviteit van pleegzorg waar nodig te bevorderen en te ondersteunen.
 
We verzamelen en delen kennis over pleegzorg, en we maken die toegankelijk voor alle betrokkenen, professionals en cliënten. Deze kennis kan wetenschappelijk zijn, maar kan ook praktijk- en ervaringskennis zijn (die cliënten ontwikkelen door hun ervaringen als pleegzorgers, pleegkind-en/of gast, ouder te delen).
 
We stimuleren en implementeren relevante methodieken in samenwerking en dialoog met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld. De samenwerking en uitwisseling van expertise binnen de vijf provinciale diensten voor pleegzorg staat centraal, net als uitwisseling van kennis en expertise met externe diensten. Het Kenniscentrum voert zijn activiteiten uit in opdracht van de vijf provinciale diensten voor pleegzorg.