Ontmoetingsgroepen Pleegzorg Limburg

Ken je onze ontmoetingsgroepen al?

Vanuit onze werking rond participatie zijn er 5 ontmoetingsgroepen werkzaam binnen Pleegzorg Limburg. In zo’n ontmoetingsgroep leer je mensen kennen die net als jij met pleegzorg te maken krijgen. Een uitgelezen plek dus om ervaringen te delen en samen na te denken over pleegzorg.  

 

Ontmoetingsgroep jongeren

In de jongerengroep krijgen pleegkinderen en -jongeren vanaf 12 jaar de kans om hun ervaringen rond pleegzorg te delen. Daarnaast maken we ook tijd voor leuke activiteiten en plezier.

Meer info over de jongerengroep vind je hier.

 

Ontmoetingsgroep pleeggasten en hun pleegzorgers

In de ontmoetingsgroep voor pleeggasten samen met hun pleegzorgers worden verschillende thema's en moeilijkheden binnen de volwassenpleegzorg besproken. We organiseren regelmatig een activiteit die speciaal op maat van de pleeggasten is.

Meer info over de ontmoetingsgroep voor pleeggasten.

 

Ontmoetingsgroep pleegzorgers

De ontmoetingsgroep pleegzorgers richt zich ook voornamelijk op het uitwisselen van ervaringen van actieve pleegzorgers. De groep staat open voor pleegzorgers uit alle verschillende modules.

Meer info over de ontmoetingsgroep voor pleegzorgers.

 

Ontmoetingsgroep pleeggrootouders

De ontmoetingsgroep voor pleeggrootouders spitst zich toe op de speciale positie van grootouders in een ouderrol en de opvoedingskwesties waar zij mee te maken hebben.

Meer info over de ontmoetingsgroep voor pleeggrootouders.

 

Ontmoetingsgroep ouders

De ontmoetingsgroep voor ouders helpt ouders omgaan met de situatie waarbij hun kind in pleegzorg werd geplaatst. Het is een veilige plek om een persoonlijk verhaal te kunnen delen en steun te vinden bij andere ouders die de situatie en/of daarmee gepaard gaande gevoelens herkennen. 

Meer info over de ontmoetingsgroep voor ouders.

 

Wil je deelnemen aan één van onze ontmoetingsgroepen? Je vindt alle data op www.pleegzorg.be/kalender.  Wel even vooraf inschrijven via e-mail.