Ongenoegen & Klachten

Pleegzorg West-Vlaanderen vindt het belangrijk om een ongenoegen bij u als betrokken pleegzorger, -gast, -kind of -jongere en ouder in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken met een begeleider of een administratief medewerker. Wanneer er ontevredenheid is over de afhandeling van dat ongenoegen binnen de regio, kan u als betrokken pleegzorger, -gast, -kind of -jongere en ouder schriftelijk een klacht aan de directie van Pleegzorg West-Vlaanderen overmaken. Dit kan u doen door u te richten tot de directie van Pleegzorg West-Vlaanderen: Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare of klachten@pleegzorgwvl.be. Hier vindt u de klachtenprocedure van Pleegzorg West-Vlaanderen. Om de procedure met ondersteuning van pictogrammen te bekijken, kan deze hier geraadpleegd worden.