Doe een gift

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als je geen pleeggezin wordt, kan je een verschil maken voor pleegzorg. Jouw financiële steun betekent een enorme stap in de goeie richting om nieuwe kansen te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen in pleegzorg. Pleegzorg Limburg zoekt en ondersteunt gezinnen die kinderen, jongeren of volwassenen opvangen omdat zij voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen.

Pleegzorg Limburg is een vzw die wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Toch zijn giften aan onze organisatie erg welkom. Zo kunnen we immers bijkomende projecten realiseren die de toekomst van onze Limburgse pleegkinderen en pleeggasten ten goede komen.

Hoe kun je een gift doen?

Door een vrije gift te doen met een overschrijving via je bank, pc of mobiele app geef je onze werking een duwtje in de rug. En daarmee ook elk kind, elke jongere en volwassene die wij ondersteunen.

Het rekeningnummer van Pleegzorg Limburg is BE19 0688 9894 6012. 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg Limburg voor 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet dan zeker niet je adres te vermelden als mededeling bij je overschrijving.
Je kunt ook maandelijks een kleine som doneren via domiciliëring.

Waarvoor gebruiken we de giften?

We gebruiken deze giften om alles wat buiten onze gewone werking valt te bekostigen. Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Het is dus aan ons om ervoor te zorgen dat we wervings- en bekendmakingsacties uitrollen om zoveel mogelijk nieuwe kandidaat-pleeggezinnen te vinden.

Daarnaast investeren we ook permanent in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor deze activiteiten ontvangen we geen subsidies.

Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke uitstap, een filmvoorstelling of een gezellig ontmoetingsmoment. 

Ook voor o.a. het inrichten van onze bezoekersruimten of speltherapieruimten hebben we budget nodig. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarvoor we het ontvangen geld kunnen inzetten. 

Projecten om te steunen

Een vrije gift is natuurlijk heel fijn. Maar als je graag bijdraagt aan een specifiek project, dan kan dat uiteraard ook. Enkele voorbeelden van projecten vind je hier:

- Ontmoetingsgroep pleegkinderen (6 - 12 jaar): Ook jongere pleegkinderen willen we graag de kans bieden om op regelmatige basis samen te komen in een ontmoetingsgroep. Tijdens schoolvakanties kunnen we hen mee op kamp nemen en op speelse wijze het thema pleegzorg bespreekbaar maken. Ze vinden er een groep anderen waar ze hun ervaringen en gevoelens kunnen delen in een veilige omgeving.  Zo leren ze dat ze er niet alleen voor staan én leren ze zichzelf beter kennen.

- Uitstap voor pleeggasten (volwassenen in pleegzorg): Ook volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek kunnen in een pleeggezin terecht. Voor hen en het gezin dat hen opvangt willen we een uitstap organiseren. Om er eens tussenuit te zijn in het gezelschap van anderen die hun situatie begrijpen. 

- Inrichting speltherapieruimte: Binnen onze werking hebben we ook een therapeutisch team dat werkt met zowel pleegkinderen, pleeggezinnen als ouders. Door middel van speltherapie kunnen we pleegkinderen helpen om hun situatie beter te begrijpen en weer grip te krijgen op hun eigen functioneren. We werken daarvoor met hen samen in een daartoe geschikte speltherapieruimte, waar we de nodige materialen willen voorzien om hen te begeleiden.

- Inrichting bezoekruimten: Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier contact kunnen blijven hebben met hun natuurlijke ouders. Vaak kan dit in pleegzorgsituaties enkel onder begeleiding, in één van onze bezoekruimtes. Om deze bezoekmomenten zowel voor de pleegkinderen als voor alle betrokkenen zo aangenaam mogelijk te maken, proberen we onze bezoekruimtes gezellig en huiselijk, maar ook praktisch in te richten. Hiervoor hebben we nood aan geschikt meubilair, aangepaste (opberg)materialen en duurzaam speelgoed voor verschillende leeftijden. 

- Digitalisering wervingsactiviteiten: Om zoveel mogelijk nieuwe kandidaat-pleeggezinnen te bereiken, willen we sterk inzetten op de verdere digitalisering van onze wervingsactiviteiten. Door digitale content aan te bieden en ook digitale infosessies te organiseren, kunnen mensen van op afstand alle nodige informatie verkrijgen. We willen dit graag op een professionele manier doen, zodat onze boodschap helder overkomt. 

Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorglimburg.be