Kleurrijk!

Kleurrijk!  - het contact- en informatieblad voor pleegouders - heeft tot doel ervaringen en informatie uit te wisselen over pleegzorg. Het bevat een centraal, gemeenschappelijk deel bestemd voor àlle pleegouders, pleegzorgers en betrokken gezinnen in heel Vlaanderen. Daarnaast vind je ook een aantal pagina's die gereserveerd zijn voor specifiek nieuws en informatie over of vanuit Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Kleurrijk! valt driemaandelijks bij pleegouders in de bus. Hieronder het overzicht van de reeds gepubliceerde nummers: