Een pleegkind

Pleegjongeren.be

Op deze website vinden jongeren antwoorden op hun vragen over pleegzorg.

Pleegkinderen in Vlaanderen

Pleegkinderen groeien op in een ander gezin.