Een pleeggezin

Pleeggezinnen in Vlaanderen

Vlaanderen telt meer dan 5.000 pleeggezinnen die kwetsbare kinderen en jongeren opvangen.

Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt

Als een pleegkind meerderjarig wordt, verandert er heel wat.