Een gastgezin

Gastgezinnen in Vlaanderen

Gastgezinnen in Vlaanderen vangen meer dan 400 kwetsbare volwassenen op in hun gezin.

Extra ondersteuning

Je kan ook terugvallen op anderen wanneer je een pleeggast opvangt in je gezin.