Vrijwilliger worden bij de bezoekruimte

Wat is de bezoekruimte?

Ouders en kinderen hebben het recht op contact met elkaar, ook wanneer de kinderen in pleegzorg verblijven.

Dit contact kan op heel verschillende manieren verlopen, bij de ouders thuis, bij de pleegzorgers thuis, bij familie ... Uitsluitend wanneer een contact niet op een andere manier kan doorgaan, kan een georganiseerd bezoek op de afdeling of in de bezoekruimte van Michielshof een ondersteuning bieden.

Het contact kan dan toch plaatsvinden in een zo gewoon mogelijke, veilige en kindvriendelijke omgeving. Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer. De functie van de bezoekruimte is in eerste instantie een veilige plek bieden waar het contact tussen ouders en kind kan onderhouden, groeien of hersteld worden. Tijdens de bezoekmomenten krijgen mama’s en/of papa’s de mogelijkheid om enkele uren door te brengen met hun kinderen en ze krijgen de ruimte om hun ouderrol op te nemen.

Wat verwachten we van jou als vrijwilliger?

Als vrijwilliger binnen de bezoekruimte van Pleegzorg Provincie Antwerpen hechten we veel belang aan je attitude. Je staat open voor diversiteit en verscheidenheid. Je hebt een respectvolle houding naar collega’s, cliënten en anderen. Je kent je eigen grenzen en kan deze ook duidelijk maken.

In de bezoekruimte ondersteun je contactmomenten tussen ouders en hun kinderen die in een pleeggezin verblijven. Je bent verantwoordelijk voor zowel de praktische en logistieke ondersteuning alsook pedagogische en psycho-sociale ondersteuning naar ouders en kinderen toe.

Je bent bereid je te engageren op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag (eerste en derde zaterdag van de maand) en bent minstens één bezoekmoment in de maand aanwezig. Je bent aanwezig bij maandelijkse overlegmomenten indien de verantwoordelijke dit nodig acht.

Alvast erg bedankt voor je interesse in onze organisatie en meer specifiek de bezoekruimte. Dankzij jouw engagement kan onze organisatie net dat tikkeltje méér doen.  Pleegzorg Provincie Antwerpen ziet de inbreng van vrijwilligers immers als een essentieel element om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen.

 

 

Momenteel zijn we niet op zoek naar nieuwe vrijwilligers, als er openingen zijn, kan je ze terugvinden op deze pagina!