Over ons

Ontstaan en opdracht

Pleegzorg provincie Antwerpen is een dienst voor pleegzorg erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn. Concreet zetten we in op onderstaande taken:

• pleegzorg bekendmaken en nieuwe kandidaat-pleegouders werven
• kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding bieden en selecteren
• aanvragen voor een pleegzorgsituatie onderzoeken
• de meest geschikte koppeling maken tussen een concrete vraag en een concreet pleeggezin
• alle betrokkenen bij een pleegzorgsituatie professioneel begeleiden en ondersteunen
• de beëindiging van een pleegzorgsituatie zorgvuldig voorbereiden en begeleiden, met aandacht en respect voor alle betrokken partijen
• passende nazorg bieden aan alle betrokkenen
 

Wie kan bij Pleegzorg provincie Antwerpen terecht?
• Iedereen die geïnteresseerd is in pleegzorg
• Verwijzers die een vraag voor pleegzorg willen aanmelden
 

Onze missie

Pleegzorg provincie Antwerpen biedt zorg op maat in een gezinscontext voor kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare posities. We doen dit samen met hen, met hun ouders, pleegzorgers en andere betrokkenen. Op basis van openheid en gelijkwaardigheid spreken we ieders kwaliteiten en deskundigheid aan. Zo creëren we samen ontplooiingskansen met respect voor eigenheid, mogelijkheden en grenzen. Pleegzorg provincie Antwerpen wil vanuit een pluralistische visie bijdragen tot meer verbondenheid en solidariteit in een diverse samenleving.

 

Ons logo